Cartea lui Daniel Capitolul 2 (Romanian video)


Romanian
Aceasta este cea de-a doua înregistrare în limba română din seria profețiilor lui Daniel. Capitolul 2 al cărții profetului Daniel este considerat de către erudiții de seamă din aproape toate confesiunile drept perspectiva cea mai concisă și mai obiectivă din Biblie asupra istoriei și a viitorului lumii. Acest capitol este, din multe puncte de vedere, temelia de pe care putem înțelege atât multitudinea de profeții împlinite din trecut, cât și a celor care urmează încă să se împlinească în viitorul apropiat.

De multe ori am avut impresia că acest capitol a fost conceput de către Dumnezeu în mod intenționat ca un prim și ușor pas pe drumul profeției. Este ca o pregătire pentru capitolele mai avansate din domeniul profeției, ca, de exemplu, Daniel capitolul 7. De-abia din acel punct putem spune că am început cu adevărat să urcăm pe muntele profeției.

Versiunea în engleză a acestui capitol, intitulată “The Book of Daniel Chapter 2”, poate fi accesată aici. Prima înregistrare în limba română din această serie, “O încadrare a profeției în istorie”, poate fi vizionată aici. Sper că atât voi, cât și prietenii voștri să vă bucurați și să profitați de aceste înregistrări video pe tema profeției biblice.

English

This is the second video in Romanian of the Prophecies of Daniel series. Daniel Chapter 2 is considered by scholars of almost all faiths to be the briefest and most concise overall picture of the history and future of the world in the entire Bible. This chapter is in many ways the foundation on which we can understand fulfilled prophecies of the past, as well as see what still is to be fulfilled in times soon to come.

It has often seemed to me that this chapter was intentionally designed by God as an easy first step along the path of prophecy. It’s like a preparation for the more advanced prophecy chapters, such as Daniel chapter 7. That chapter is where we will begin to really climb up into the mountains of prophecy.

The English version of this video, “The Book of Daniel Chapter 2”, can be seen in here. The first Romanian video in this series, “O încadrare a profeției în istorie”, can be seen in here. I hope you and your friends will enjoy and benefit from these videos on Bible prophecy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *